EN1090 norm gecertificeerd
Tilkin Powder Coatings behaalde het EN1090-certificaat op
4 februari 2015 als eerste in Europa.

Het behalen van normen en certificaten behoort zeker niet tot onze dagelijkse berichtgeving, maar als je de eerste in Europa bent, mag dat zeker met enige fierheid verteld worden. Tilkin Powder Coatings uit Tongeren heeft namelijk als eerste poederlakkerij van alle lidstaten de EN-1090 behaald. “Deze norm staat voor de productiecontrole die we toepassen, maar vooral voor de kwaliteit die we leveren,” zegt gedelegeerd bestuurder Rosy Tilkin. “Er is hard aan gewerkt. Het goede nieuws is dus een bekroning voor alle inspanningen die we hiervoor hebben geleverd.” Ook metaalconstructiebedrijven moeten aan deze norm voldoen.
ORGANISATIE VOLGENS DE NORM VAN TILKIN POWDER COATINGS NV
Rosy Tilkin
 

Alvorens aanvang van het order zal de klant duidelijk gecommuniceerd hebben waar deze constructie komt te staan en in welke omgeving.

In samenspraak met de klant wordt de gepaste behandeling voorgesteld voor dit project.

Eens wij het akkoord hebben ontvangen, maken wij ons order aan in ons doorgedreven ERP-systeem.

De klant ontvangt een bevestiging met vermelding van de aangeleverde goederen, de gekozen behandeling en de kleurcode. Dit verloopt automatisch via de gekozen communicatiewijze.

Het uiteindelijke order krijgt unieke codes mee die de operatoren informeren over de gekozen behandeling met hun eventuele klant- of artikelattenties.

Elke bewerking van een operator wordt geregistreerd zodat de controle over de ganse productie steeds vanuit het bureau gevolgd kan worden en bij een kwaliteitsprobleem snel achterhaald kan worden wie hier verantwoordelijk voor kan zijn.

Zodra het order gecontroleerd en verpakt wordt, krijgt de klant automatisch een melding dat het order gereed is voor transport.

Ieder order wordt in historieken bewaard voor minstens drie jaar met bijlagen van tijdsregistratie, operatoren, badgenummers van grondstoffen en producties en eventuele communicaties die er gevoerd werden met de klant.

 

Stralen

Onze straalmachine en -cabines voldoen aan alle normen.

De bedrijfsmixen van de verschillende straalkorrels worden wekelijks bij ons gecontroleerd door een zeefanalysetest uit te voeren. Indien nodig wordt de installatie beter afgesteld zodat de bedrijfsmix optimaal blijft voor het resultaat van reinheid en ruwheid te behouden tijdens het stralen.

Nemen van een monster
Nemen van een monster
Afbeelding zeefset
Afbeelding zeefset
Nemen van een monster
Monster invoeren in het zeefset
Afbeelding zeefset
Resultaat na zeving en gereed voor analyse

De bedrijfsmix wordt bij ons op punt gehouden door iedere straalketel te koppelen met het uniek PLC-systeem dat de werktijden van iedere straalketel registreert en zo de bepaalde tijdstippen aangeeft om nieuw materiaal met een bepaalde hoeveelheid bij te vullen.

Nemen van een monster
Tilkin Powder Coatings

De oppervlakteruwheid wordt bij ons dagelijks gecontroleerd (zie afbeelding).

Nemen van een monster
Nemen van een monster

De reinheid van het substraat wordt omschreven volgens de Zweedse straalnorm variérend van Sa1, Sa2, Sa2 ½ en Sa3. Indien het substraat dient voor metallisatie handhaaft Tilkin Powder Coatings minstens de norm Sa2 ½.

Nemen van een monster
Sa1 tot Sa2: niet geschikt voor metallisatie
Nemen van een monster
Sa2 ½ tot Sa3: perfect geschikt voor metallisatie
Metalliseren

De constructie wordt eerst gecontroleerd op zijn reinheid en ruwheid na het stralen.

De laagdiktes na metallisatie worden door onze operatoren systematisch gecontroleerd bij ieder project. De laagdikte wordt bepaald door het gebruik en de omgeving waar de constructie komt te staan. De laagdikte bij niet-maritieme omgeving variéert tussen de 40 en de 60 micron (ZN50 is de normbepaling). Indien het een maritieme omgeving is, varieert de laagdikte tussen de 80 en 120 micron (ZN100 is de normbepaling).

Nemen van een monster
Tilkin Powder Coatings
Poederlakken

Alvorens het poederlakken van start kan gaan, zal de constructie gecontroleerd zijn op reinheid, ruwheid en mogelijke laagdikte van het metallisatieprocédé.

De constructie zal na controle lichtjes geschuurd worden, zodat de topjes na stralen of metallisatie worden afgevlakt.

Vervolgens zal de constructie volledig ontstoft worden door middel van perslucht te projecteren op het substraat.

Nemen van een monster
Afbeelding zeefset

De operator zal het order eerst inscannen in het doorgedreven ERP-systeem, dan vervolgens krijgt de operator op zijn scherm de juiste kleurcode en eventuele attenties te zien. De operator kan onmogelijk een andere kleurcode gebruiken dan deze die voorzien werd tijdens het aanmaken van het order, aangezien de doos met poeder eerst gescand moet worden zodat het systeem de codes kan vergelijken.

Nemen van een monster
Scannen van het orderlabel met unieke code
Nemen van een monster
Het order verschijnt op het scherm met alle nodige details.
Nemen van een monster
Scannen van de doos met poeder, zodat het ERP-systeem een controle kan uitvoeren.
Tilkin Powder Coatings

De laagdiktes van poederlak worden door middel van scanning door onze operators gecontroleerd alvorens het gemoffeld wordt. Zo zijn we zeker dat er in eerste instantie voldoende laagdikteopbouw wordt gecreëerd.

Nemen van een monster
Tijdens scanning zien we hier dat er 22 echo's werden genomen.
Nemen van een monster
Het meettoestel berekent hier een laagdikte van 81 micron.

De epoxy-primer wordt gebruikt in een tweelagensysteem en dient om een hoge visuele kwaliteitseis te kunnen garanderen of als extra bescherming indien het geplaatst wordt in een maritieme omgeving. De laagdikte varieert tussen de 40 en 80 micron en wordt nogmaals gecontroleerd na het moffelen.

Nemen van een monster
Hier zien we dat de laagdikte van metallisatie en epoxy-primer samen 100 micron meten.
Tilkin Powder Coatings

Eenmaal de primerlaag gecontroleerd is en eventueel enkele oneffenheden gecorrigeerd zijn waar nodig, zal de eindlaag op dezelfde wijze aangebracht worden inclusief alle voorgaande controles. De laagdikte varieert tussen de 70 en 110 micron.

Onze poederpistolen zijn steeds up-to-date en eveneens gekoppeld met onze unieke PLC-sturing. Hierdoor wordt het poederverbruik dadelijk van de stock afgeboekt zodat deze steeds correct blijft en de slijtageonderdelen van de pistolen tijdig door ons systeem worden aangegeven wanneer deze aan vervanging toe zijn. Zo garanderen wij steeds onze gekende topkwaliteit!

Nemen van een monster
Tilkin Powder Coatings
Moffelen

De PLC-sturing van onze bakoven wordt automatisch bestuurd via het order dat ingeboekt werd met zijn juiste diktebepaling, cyclustijden van het betreffende poeder, zodat deze zijn gewenste temperatuur en tijd met alle zekerheid heeft behaald.

Alle batches van instellingen worden in historieken bijgehouden alsook de grafieken van de temperatuurverlopen.

Nemen van een monster
Hoofdscherm met merk-, temperatuur-, dikte- en cyclusbepaling
Nemen van een monster
Historiek batches
Nemen van een monster
Grafieken van de temperatuurverlopen
Eindcontrole

Nadat de constructies gemoffeld zijn en hun eindlaag ontvangen hebben, wordt dit visueel gecontroleerd alsook de laagdikte finaal gemeten. Van het ogenblik dit voldoet aan de kwaliteitseisen van ons en de klant kan het verpakt worden volgens vooropgestelde richtlijnen.

Nemen van een monster
Nemen van een monster
Verpakking

De verpakking wordt voorzien op pallet of statief en bij uitzonderlijk vervoer meestal op een slee.

Nemen van een monster
Nemen van een monster
Nemen van een monster
Tilkin Powder Coatings